perjantai 17. joulukuuta 2010

Liikenne, ympäristö ja terveys

Maailman autokanta kasvaa eksponentiaalisesti. Samaan aikaan esimerkiksi huomattavasti (5-10 kertaa) energiatehokkaampi ja turvallisempi rautatieverkosto supistuu. Rautateiden ja nopeasti kasvavan lentoliikenteen välinen energiatehokkuuden ero on vielä suurempi.

Auton elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta moottori aiheuttaa vain hieman yli puolet (55 %), loppu syntyy epäsuorasti auton valmistamisesta, öljynjalostuksesta, teiden rakentamisesta yms. Autojen kehittyminen nykyistä energiatehokkaammiksi ei siis ratkaise kuin osan tieliikenteen aiheuttamasta ympäristöongelmasta.

Auto helpottaa liikkumista mutta helposti syntyy myös uusia tarpeita. Esim. Sveitsissä 50 vuotta sitten ihmiset liikkuivat päivässä keskimäärin 5 km. Nyt sama keskiarvo on 40 km. Siitä ei enää kävellen tai polkupyörälläkään selviä. Helposti meilläkin ajetaan autolla pitkiä matkoja esim. liikuntaa harrastamaan.

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne yhdistettynä järkevään kaupunkisuunnitteluun voi ehkäistä päästöjä paljon autokannan parantamista tehokkaammin. Ympäristövaikutusten lisäksi terveydelliset edut ovat suuria: kunnon paraneminen ehkäisee monia sairauksia ja nostaa mielialaa.

Maailmassa kuolee liikenneonnettomuuksissa WHO:n arvion mukaan noin kaksi miljoonaa ihmistä vuodessa, heistä suurin osa nuorina. Esim. sodat ja malaria tappavat selvästi tieliikennettä vähemmän, vaikka liikenteen aiheuttamien ilmansaasteiden vaikutusta ei ottaisi lainkaan huomioon. Vammautuneita liikenne tuottaa vuosittain paljon Suomen väkilukua enemmän.

Eurooppalaisissa kaupungeissa rakennettiin viime vuosisadan alussa paljon esim. raitiovaunulinjoja. Tuolloin yhtenä keskeisenä perusteluna oli autojen vähäisyys. Autokannan kasvettua monissa kaupungeissa raiteet purettiin, samoin kävi johdinautojen reiteille.  Nyt raitioliikennettä rakennetaan esim. Ranskassa 10 kaupungissa takaisin - keskeisenä perusteluna on autojen liian suuri määrä. 

Euroopan ulkopuolella liikennetilanteet ovat monesti hyvin erilaisia ja vaikeampia. Esim. lähes 9 miljoonan asukkaan Bogotassa on vasta viime aikoina alettu rakentaa joukkoliikennettä. Samaan aikaan on kaupunkiin rakennettu Latinalaisen Amerikan laajin pyörätieverkosto.  Joukkoliikenteen perustaksi on valittu suuret, ympäristöystävälliset (kaasu, biopolttoaineet, hybridejä) bussit. Jo parin vuoden jälkeen kaupungissa voitiin todeta melun, kasvihuonekaasupäästöjen ja onnettomuuksien määrän selvä väheneminen.

Kehitysjohtaja Esa Nikunen, SYKE

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti