torstai 18. lokakuuta 2012

Milloin on oikea aika investoida halvempaan energiamuotoon?

Energian hinnan noustessa moni sähkö- ja öljylämmitteisen omakotitalon omistaja pohtii, milloin lämmitysjärjestelmä kannattaa vaihtaa vähemmän energiaa ja rahaa kuluttavaan energiamuotoon. Kannattaako vähän uudempikin öljykattila vaihtaa heti vai vasta vuosien päästä? Kuinka nopeasti investointi maksaa itsensä takaisin? Hyödynkö uudistuksesta, jos asun talossa vuoden tai kymmenen vuotta? Nostaako uusi järjestelmä talon arvoa, helpottaako se myyntiä? Ainakin nämä kysymykset nousevat mieleen, kun pohtii vanhan lämmitysjärjestelmän vaihtoa uuteen.
Otetaan esimerkiksi siirtyminen öljystä maalämpöön. Oheinen esimerkki ja kuvaaja auttavat omakotitalon omistajaa pohtimaan, kannattaako öljylämmitys vaihtaa maalämpöön ja jos kannattaa, niin milloin.

Sininen kustannuskäyrä kuvaa tilannetta, jossa nykyistä öljykattilaa hyödynnetään käyttöikänsä päähän eli vuoteen 2030 asti. Tässä vaihtoehdossa lämmitysöljyn vuosittaiset ostokulut ovat jo nyt suuret ja nousevat nopeasti öljyn yhä kallistuessa. Vuoden 2020 loppuun mennessä öljyyn on kulutettu rahaa yhteensä jo 32 000 €.


Punaisella on kuvattu tilanne, jossa yhä uudehkolta tuntuvaa öljykattilaa ei vielä hennota vaihtaa maalämpöön ja samalla ehkä odotetaan tekniikan kehittymistä. Öljylämmitystä hyödynnetään vielä viisi vuotta, minkä jälkeen investoidaan maalämpöön. Vuonna 2020 rahaa on kulunut alkuvuosien öljynkäytön sekä maalämmön investointi- ja energiakuluihin yhteensä 37 000 €.

Vihreässä vaihtoehdossa öljy vaihdetaan maalämpöön heti. Kuvaaja lähtee etenemään 14 500 € kohdalta, mikä on maalämpöjärjestelmäinvestoinnin hinta kotitalousvähennyksen jälkeen.  Investointi on suhteellisen kallis, mutta vuotuiset käyttökulut ovat selvästi öljylämmitystä pienemmät. Vuoden 2020 loppuun mennessä rahaa on kulunut alkuinvestointiin ja vuotuisiin energiakuluihin yhteensä 25 000 € eli selvästi vähemmän kuin kahdessa muussa vaihtoehdossa.

Tässä esimerkissä omakotitalon omistajan näyttäisi kannattavan vaihtaa maalämpöön viiden vuoden viivytystaistelun sijasta heti. Mikäli omistaja asuu talossa vähintään kuusi vuotta, järjestelmän uusiminen kannattaa varmasti.  Ja vaikka talon myisi ennen kuin investointi on maksettu kokonaan takaisin, maalämpöjärjestelmä nostaa talon arvoa ja helpottaa myyntiä aiempaan verrattuna. Tulevaisuuteen uskovan asujan kannattaa siirtyä öljystä maalämpöön heti!

Esimerkkitapaus on kuvitteellinen 200 m2 omakotitalo, joka päättää vaihtaa öljystä maalämpöön vuoden 2012 lopussa. Talon lämmöntarve on 27 000 kWh vuodessa. Uudehkon öljykattilan hyötysuhde hyvä (90 %), ja öljyä kuluu hieman alle 3 000 litraa vuodessa. Polttoainekulut ovat lähtötilanteessa 3 320 euroa vuodessa ja niiden oletetaan kasvavan keskimäärin 5 % vuodessa. Lähtötasona on käytetty tilastokeskuksen julkaisemaa öljyn keskihintaa toukokuussa 2012.

Esimerkkitapauksessa maalämpöpumpun hyötysuhdetta kuvaavan COP-kerroin (lämpökerroin) on kolme, mikä tarkoittaa että 9 000 kWh sähkömäärällä saadaan tuotettua kolminkertainen määrä lämpöä eli juuri nuo tarvittavat 27 000 kWh vuodessa. Ensimmäisen vuoden sähkökulut ovat 1 110 €. Sähkön hinnan oletetaan nousevan öljyn tavoin 5 % vuodessa. Maalämpöinvestoinnin hinnaksi oletetaan kotitalousvähennyksen jälkeen vajaat 14 500 €. Myös sähkön osalta on lähtötasona käytetty tilastokeskuksen julkaisemaa sähkön keskihintaa toukokuussa 2012. Sähkön käyttäjäksi on valittu ryhmä L1, jolla vuosikulutusarvio on 18 000 kWh.

Punaisessa skenaariossa on oletettu maalämpölaitteiden tehokkuuden paranevan siten, että COP-kerroin nousee joka vuosi 0,05:llä. Näin ollen viiden vuoden päästä COP-kerroin on kyseiseen taloon 3,25 ja sähköä tarvitaan 27 000 kWh:n lämmön tuottamiseen vain 8 300 kWh. Maalämpöjärjestelmän hinnan ja kotitalousvähennyksen oletetaan pysyvän samoina.

Huoltokustannuksia, inflaatiota ja mahdollisia lainanhoitokuluja hintaa ei ole huomioitu missään skenaariossa.

Tässä esimerkissä vaihdettiin öljy maalämpöön. Kyseessä olisi yhtä hyvin voinut olla siirtyminen öljystä tai sähköstä esimerkiksi pellettilämmitykseen. Koska jokainen rakennus on oma yksilö ja ihmisten tarpeet ja käyttötottumukset ovat erilaisia, lämmitysjärjestelmän vaihtamisesta kannattaa aina keskustella ammattilaisten kanssa ennen lopullista investointipäätöstä.

Tutkija Olli-Pekka Pietiläinen, SYKE
Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio, SYKE

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti