keskiviikko 18. syyskuuta 2013

Etätyöllä saat aikaa liikenteeltä itselle

Työmatkat vievät lähes neljä tuntia* tavallisesta arkiviikostamme. Mahdollisuus tehdä etätöitä antaa joustoa arkeen. Etätyöstä hyötyy myös ympäristö, sillä valtaosa työmatkoista tehdään henkilöautolla, ja tekemättä jätetty matka vähentää ilmastonmuutosta kiihdyttäviä kasvihuonekaasupäästöjä sekä muita haitallisia päästöjä.

Etätyö on tutkimusten mukaan monelle tuttua. Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan, 19 % ansiotyötä tekevistä oli tehnyt ainakin joskus etätyötä. Etätyöpäivä vaikuttaa liikkumiseen. Etätyötä koko päivän tehneet liikkuivat 35,7 kilometriä kun ei-etätyötä-tehneet liikkuivat 55,3 km.

Joustavat työajat ovat yleistyneet työpaikoilla, mutta aamu- ja iltaruuhkat eivät silti ole poistuneet. Helsingin seudun laaja liikennetutkimus (LITU) osoittaa, että matkojen alkamisajankohdissa on huippu aamulla kello seitsemän ja iltapäivällä kello neljän aikaan. Työ- ja koulumatkat painottuvat matkaryhmistä eniten juuri aamuun ja iltapäivään. Niiden huippu on terävä aamulla mutta paluuliikenne jakautuu tasaisemmin iltapäivälle. Liikenteen sujuvuuden kannalta matkojen kokonaismäärä ja erityisesti ajallinen jakauma ovat keskeisiä. Sujuva liikenne tuottaa vähemmän päästöjä ja säästää liikkujien aikaa. Jos etätyö ei sovi omaan työhösi, saatat silti hyötyä muiden tekemästä etätyöstä.

Työrauha on yksi syy tehdä etätöitä. Etätyön ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa työskentelyä yksin kotona. Työn tekeminen useissa paikoissa auttaa löytämään uusia tuttavuuksia eri aloilta ja lisää ajatusten vaihtoa. Yhteisölliset työhuoneet, kirjastot ja työnantajan järjestämät etätyöpisteet ovat hyvä vaihtoehto kotona työskentelylle.

Työntekijän kannalta etätyön yksiselitteinen etu on säästynyt matka-aika. Yhdensuuntaisen työmatkan kesto on keskimäärin noin 22 minuuttia (HLT). Mitä sinä haluaisit tehdä säästyneellä ajalla?


*Työmatkan keskimääräinen matka-aika on 22,1 minuuttia (HLT). Jos viiden päivän työviikon aikana tekee kymmenen 22,1 minuutin työmatkaa, näistä kertyy viikossa yhteensä 221 minuuttia.

Lähteet: 

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus (HLT) (www.htl.fi)

Liikkumistottumukset Helsingin seudun työssäkäyntialueella 2008 (LITU) (pdf)


Marja Salo, tutkija, SYKE

(Kuva: Olli-Pekka Pietiläinen)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti