torstai 1. heinäkuuta 2010

Vihreän sähkön solmut auki

Sanotaan, että helpoin tapa keventää ilmastokuormitustaan on klikata netistä vihreä sähkösopimus. Jos nelihenkisen perheen sähkönkulutus on vaikkapa 5000 kWh vuodessa, päästöt vähenevät vihreän sähkön myötä vuositasolla noin 1500 kg CO2. Tämä vastaa 6300 km automatkan päästöjä. Ei hassumpaa! Sähkölämmitteisessä omakotitalossa päästövähennys saattaa olla moninkertainen.

Mutta onko se nyt kuitenkaan ihan näin yksinkertaista? Eikö sieltä pistorasiasta tule sitä samaa sähköä? Eikö vesi-, tuuli-, aurinko- tai bioenergian tuotannosta tule yhtään päästöjä? Onko omalla valinnalla vaikutusta sähköntuotannon rakenteisiin?

Epäilijöille tiedoksi, että vihreä sähkö on viisas valinta. Ei ole yhdentekevää, millaisesta sähköstä ja kenelle maksaa, vaikka sähkö verkossa meneekin sekaisin. Vihreän sähkön yhä lisääntyvä kysyntä on signaali energiayhtiöille lisätä uusiutuvan energian hankintaa. Teoriassa, jos kukaan ei enää ostaisi uusiutumatonta sähköä, sen tuotanto pitäisi ajaa alas. Käytännössä kuitenkin ns. harmaa sähkö menee edelleen hyvin kaupaksi ja tuotantorakenteen merkittävä muutos vie aikaa ja edellyttää poliittisia päätöksiä, joihin EU jo Suomea velvoittaakin.

Uusiutuvan energian tuotannostakin syntyy ilmastopäästöjä. Bioenergian tuotannossa syntyy hiilidioksidipäästöjä polton lisäksi biomassan korjuusta ja kuljetuksesta. Polttaessa biomassan sisältämä hiili yleensä vapautuu hiilidioksidina ilmakehään, mutta on sovittu, että laskennallisesti uusi puusto tai kasvusto sitoo vapautuneen hiilidioksidin kasvaessaan. Myös tuuli-, aurinko- ja vesivoiman tuotannossa syntyy ilmastopäästöjä mm. laitteiden valmistuksesta, asennuksesta ja huollosta. Nämä katsotaan kuitenkin hyvin vähäisiksi.

Mikään energiamuoto ei siis ole täysin haitaton. Uusiutuvaa energiaa vielä parempi keino vähentää päästöjä on energiansäästö. Laskemalla huonelämpötilaa asteella voi vähentää energiankulutusta 5 %. Hankkimalla kannettavan tietokoneen pöytäkoneen sijaan voi vähentää sähkönkulutusta 50–80 %. Puolittamalla suihkussa käytetyn ajan voi vähentää päivittäistä veden lämmitykseen kuluvaa energiaa 25 %. Taloudellisella ajotavalla voi vähentää polttoaineen kulutusta noin 10 %. Energiansäästö tarkoittaa vastaavaa kustannussäästöä, jonka luulisi olevan hyvä kannustin.

Laskelmat perustuvat Ilmastodieetti-laskuriin ja Motivan materiaaleihin.

Lisätietoa vihreästä sähköstä: www.ekoenergia.fi 
Lisätietoa uusiutuvasta energiasta: http://www.motiva.fi/toimialueet/uusiutuva_energia 

Tutkija Kaarina Toivonen, SYKE

2 kommenttia:

 1. Vihreä sähkö on varmasti hyvä juttu, mutta onko vaarana että elleivät kaikki osta vihreää sähköä, muu osa sähköstä muuntuu samalla entistä "harmaammaksi" ja kokonaispäästöt eivät muutu mitenkään?

  Kuvitteellinen esimerkki:
  Tilanne A - vihreää sähköä ei ole myytävänä:
  kaikki ostavat sähköä jonka keskimääräinen päästö on 160gCO2/KWh. Tästä osa on tuotettu uusiutuvilla lähteillä.

  tilanne B:
  vihreää sähköä joka on 100 % uusituvilla tuotettua ostaa osa kuluttajista ja heidän kulutuksensa vastaa 20 % kokonaiskulutuksesta
  Muu osa on "harmaata sähköä", jossa uusiutuvien osuus on laskenut A:han verrattuna, koska kaikki uusiutuva sähkö pitää käyttää vihreään sähköön. Päästökerroin tässä loppusähkössä olisi esim. 200gCO2/kWh.

  Tuolloin tilanteessa B keskimääräinen sähkön päästökerroin olisi 20 % x 0gCO2/kWh + 80 % x 200gCO2/kWh = 160 gCO2/kWh. Siis täysin saman kuin tilanteessa jossa Vihreää sähköä ei ole myytävänä...

  Tuntuu siis siltä että sen sijaan että tehdään pieni osa kokonaan vihreäksi, olisi tärkeämpää saada valtaosa vähemmän harmaaksi.

  t Esa P.

  VastaaPoista
 2. Hei Esa!

  Kiitos kommentista ja tärkeistä huomioista!

  Olisi tärkeää, että vihreän sähkön ostaminen olisi selvä signaali markkinoille lisätä uusiutuvan energian tuotantoa. Usein näin onkin ja useiden energiayhtiöiden kohdalla asiakkaiden määrän kasvu on lisännyt vihreän sähkön tuotantoa tai hankintaa. Vihreän sähkön kysynnän kasvu on myös yhtiöille merkki ihmisten arvojen muuttumisesta. Moni energiayhtiö pyrkii vastaamaan tähän muutokseen tarjoamalla ympäristöystävällisempiä tuotteita.

  Aina vihreän sähkön valinnalla ei kuitenkaan ole suoraa vaikutusta uusiutuvan energian tuotantoon. Ja vaikka olisikin, fossiilisten polttoaineiden käyttö ei silti välttämättä vähene. Fossiilisista polttoaineista luopuminen - edes osittain - edellyttää todella tuntuvia poliittisia päätöksiä valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

  Monien mielestä ihmisillä tulee kuitenkin olla mahdollisuus vaikuttaa kulutusvalinnoillaan ympäristön tilaan. Vihreän sähkön tuotteet mahdollistavat tämän myös sähkömarkkinoilla. Järjestelmää ja tuotteita tulee kuitenkin vielä kehittää jotta kuluttajan vaikutusmahdollisuudet paranisivat. Luotettavien tahojen sertifikaattijärjestelmät ovat yksi keino lisätä vihreän sähkön tuotteiden myönteisiä ympäristövaikutuksia. Esimerkiksi Saksassa myynnissä olevaan Öko-Institutin sertifioimaan sähköön kuuluu lisämaksu, joka käytetään investointeihin uusiutuvaan energiaan. Suomessa Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaan Ekoenergiaan kuuluu vastaava vesirahastomaksu, joka käytetään vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseen. Kumpaankin järjestelmään kuuluu myös muita kriteerejä.

  Kehittämiskohteita ovat myös sähkön alkuperän varmistaminen ja siitä viestiminen asiakkaalle. Suomessa on jo EU:n vaatimuksesta luotu alkuperätakuujärjestelmä. Järjestelmä on vapaaehtoinen, mutta usein energiayhtiö hyötyy siitä, että voi todistaa tuottamansa sähkön alkuperän. Energiayhtiöillä on myös lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa asiakkaalle yhtiön myymän sähkön alkuperästä sähkölaskussa. Yhtiön sähköntuotantopaletti on kuitenkin usein erilainen kuin asiakkaan ostaman tuotteen paletti eli tässä suhteessa voi syntyä väärinkäsityksiä. Esimerkiksi "tavallisen" sähkön asiakas voi luulla saavansa laskussa ilmoitetun osuuden uusiutuvaa energiaa, vaikka todellisuudessa osuus voi olla jo varattu vihreän sähkön asiakkaille.

  Takuuvarma keino varmistua sähkön alkuperästä ja "lisäisyydestä" on pistää pystyyn oma laitos yksin tai yhdessä muiden kanssa. Tarvittaessa voi täydentää omaa kulutusta verkkosähköllä tai syöttää ylimääräisen sähkön verkkoon. Pienimuotoisen tuotannon liittymismaksut ja muut maksut ja hinnat vaihtelevat sähköyhtiöittäin.

  Kaarina Toivonen
  SYKE

  VastaaPoista