tiistai 29. huhtikuuta 2014

Ilmastodieetti-laskurilla jo yli 40 000 käyttäjää

Ilmastodieetti-laskuri uudistui alkuvuodesta 2014. Vuoden 2010 julkaisun jälkeen palvelu on kerännyt yli 40 000 käyntiä sivustolla. Ilmastotohtorit ovat mielenkiinnolla perehtyneet laskurin käyttöön ja laskennan tuloksiin.

Tuloksista selviää muun muassa, että laskuri on kiinnostanut naisia enemmän kuin miehiä, vastaajista naisia oli noin 60 %. Ilmastodieetin vastaajien hiilijalanjälki oli noin 6,5 tonnia. Miesten ja naisten välillä oli kuitenkin eroa. Naisten hiilijalanjälki oli tyypillisesti 6,1 tonnia ja miesten 7 tonnia. Tyypillinen tulos on noin kaksi tonnia pienempi kuin suomalaisen hiilijalanjälki keskimäärin.

Tieto omasta hiilijalanjäljestä auttaa vähentämään kulutusta 


Ilmastotohtoreille on lähetetty palautetta laskurista ja näitä toiveita on huomioitu uudistetussa versiossa. Osa-alueiden laskentatulokset esitellään nyt tarkemmin ja laskelmaan voi lisätä myös kesämökin. Julkaisun jälkeen kysyimme palveluun rekisteröityneiltä, mitä mieltä he ovat laskurista. Yli 85 % vastaajista piti palvelua hyödyllisenä ja 87 % koki, että tieto omasta hiilijalanjäljestä auttaa vähentämään kulutusta. Oman hiilijalanjäljen laskemisen lisäksi vastaajat olivat käyttäneet laskuria valintojen ilmastovaikutusten arviointiin, lisäksi mainittiin käyttö opetuksessa ja omassa työssä.

Ilmastotohtorit saivat kiitosta uusista laskennan osa-alueista. Moni käyttäjä koki palvelun sopivan hyvin erilaisiin elämäntilanteisiin ja oli iloinen, että tällainen laskuri on käytettävissä. Aktiiviset vastaajat toivat myös esille hyviä mutta myös kinkkisiä parannusehdotuksia. Kuinka laskuri voisi vielä enemmän opastaa käyttäjää silloin kun tarkkoja tietoja kulutuksesta ei ole käsillä? Toisaalta osa vastaajista olisi halunnut syöttää tietoja kulutuksestaan vieläkin tarkemmin ja ottaa huomioon hyviä mutta tällä hetkellä vasta yleistyviä teknisiä ratkaisuja kuten (bio)kaasukäyttöisen henkilöauton.

Ilmastodieetti-laskuriin voi täyttää nyt tiedot myös kesämökistä


Mitä tuloksen hiilijalanjälki tarkoittaa?


Ajankohtainen oli myös palaute siitä, että laskurissa voisi vielä enemmän tuoda esille, mitä tuloksen hiilijalanjälki tarkoittaa käytännössä. Montako maapalloa tarvittaisiin jos kaikki eläisivät kuten minä? Kysymys on hyvin ajankohtainen, sillä kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi hiljattain ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevän raportin. Arviointiraportissa todetaan, että ilmastopäästöjen radikaali vähentäminen vaatii toimia kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Miten tämä koskettaa tavallista kuluttajaa esimerkiksi liikenteessä? Kysymykseen löydät vastauksia oheisesta kuvasta.


Millaisia toimia ilmastopäästöjen vähentäminen edellyttää? Kuvassa esimerkkinä liikennesektori. Lähde: VTT, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi


Tutkija Marja Salo, Suomen ympäristökeskus

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti